Antal besökare sedan den 15/10-0

 

Ursprungsland Tyskland
Dachshund
Grupp 4 FCI- 148
 

Taxen skall vara kortbent, långsträckt och stramt byggd med torr, kraftigt utmejslad muskulatur.
Han skall ha god resning, bära huvudet käckt och frimodigt och vara synnerligen rörlig.
Trots de i förhållande till den långa kroppen korta benen får taxen ej verka hämmad i sin rörelseförmåga. Ej heller får han verka klumpig eller spenslig.
De skillnader i kroppsbyggnaden som betingas av könet skall vara tydligt framträdande.
 
Den långsträckta kroppsformen är viktig eftersom en för kort tax blir hämmad i sin rörelseförmåga.
Å andra sidan får kroppen ej vara så lång att ryggen förlorar i kraft.
Det väsentliga för köns präglingen hos en hantax är ett kraftigt utvecklat huvud, ett resligt framparti, relativt kraftig hals, i förhållande  till tiken smalare kors och bäcken, kort länd samt en utpräglad muskulatur.
Tiken kännetecknas av bredare kors och bäcken och ett förhållandevis längre ländparti.
Mankpartiet behöver ej vara nämnvärt högre än korset, halsen är smalare huvudets linjer
mindre markerade och muskulaturen rundare.